Vizyon Sterilizasyon > Endüstriyel Tesisler
tin-cans-for-canned-food-RQLWSUH (1)
Two male bakers placing dough for bagels on baking table in bakery
WhatsApp Image 2020-01-03 at 10.27.14

Endüstriyel Tesis Dezenfeksiyonu

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en önemli ve temel konulardan biri de iş hijyenidir. İş hijyeni; iş yerinde hastalığa neden olabilecek, sağlık ve iyilik hâlini bozabilecek, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratabilecek çevresel tehlikeleri ve stresleri önceden gören, değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır.

İş yerlerindeki sağlık riskleri eski çağlardan beri bilinmektedir. Geçmişte, iş yerlerindeki biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik ve psikolojik çevresel etmenlerin ve streslerin tehlikeleri tam olarak bilinmediği için uzun yıllar bu tür tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmadan çalışılagelmiştir.

Günümüzde ise, iş hijyeni tek bir kişinin veya tek bir ekibin yürütebileceği iş olmaktan çıkmış ve çeşitli mesleklerden yetkin kişilerin birlikte çalışarak yürütebileceği bir hizmet durumuna gelmiştir. İş hijyeni (occupational hygiene) ile endüstriyel hijyen (industrial hygiene) kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel hijyenin çalışma alanı daha çok inşaat, maden ve imalat sektörlerini kapsamaktadır. Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları olarak tanımlanabilirken, iş hijyeni; iş yeri ve çevresini sağlığa zararlı hâle getiren etkenlerin temizliğini amaçlar. İş hijyeninin çalışma konusu bütün endüstri alanları ile birlikte finans ve hizmet sektörlerini de kapsar.

İş yerlerinde, özellikle büyük endüstriyel tesislerde, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek çok sayıda çevresel tehlike mevcuttur.

Gerçek anlamda bir planlama çalışması yapılmadan faaliyete geçirilen işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken çalışma alanında bulunan yada bulunabilecek insan yoğunluğu mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yanlış veya eksik yapılan hijyen ve dezenfeksiyon uygulamaları çok büyük sonuçlar doğurabilir.

Amaç sağlıklı, sürdürülebilir ve ölçülebilir ürün ve uygulamalar ile hijyen ve dezenfeksiyon yapılmasıdır.

× Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ?