Vizyon Sterilizasyon > Gıda Depoları

Gıda Depoları Dezenfeksiyonu

Bir gıda işleme yada üretim alanı havasının mikrobiyal florası, üretim alanının sanitasyon koşullarının göstergesidir.

Gıda hijyeni, hammaddenin, yarı mamul ve mamul maddenin depolama, işleme, muhafaza ve satış aşamalarında fiziksel (cam, metal, ahşap, fare pisliği, böcek vb), kimyasal (deterjan, haşere ilaçları vb) ve biyolojik (mikroorganizma, parazit vb) tehlikelerle temas etmesinin engellenmesi demektir.

Belirtilen tehlikelere maruz kalmış ürünler gıda güvenilirliğini ve dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye düşürür. Bunun yanı sıra ürünlerin kalite özellikleri de olumsuz etkilenir.

İşyeri alanı ve çalışanların temizliği ile çalışanların sağlığına dikkat edilmemesi, alet ekipman ve yüzey temizliğinin yeterince yapılmaması gıda hijyeninin bozulmasına neden olur.

Bu da insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gibi aynı zamanda işyerinin ekonomik kayba uğramasına da sebep olur.

Tüm bunların sağlanması gıda ile temas eden ambalajların hijyeniyle de doğrudan alakalıdır.

Temiz bir ambalaj, hijyenik koşullarda üretilmiş olan ürünün hijyeninin sağlanması açısından önemlidir.

Toplu ve Bireysel Çalışma ve Yaşam alanlarında Mikroorganizmaların yoğun oldukları ortamlar İNSAN sağlığını tehdit eder, bu da hijyenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.İnsan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler gün geçtikçe artıyor;

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen faktörler gün geçtikçe artıyor; yanlış uygulamalar, doğru bilinen yanlışlar ve insan eliyle oluşturulan zararlı etmenler bizleri ve sevdiklerimizi hasta ediyor.

Çare ararken daha büyük yanılgılar yaşanabiliyor.

Bilinçlenerek ve doğru uygulamalar ile bu kayıpların önüne geçebiliriz.

× Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ?