Vizyon Sterilizasyon > Tarım ve Hayvancılık
WhatsApp Image 2020-01-03 at 11.37.26
245542_0013_tarim-hayvancilik-dezenfeksiyonu-18
245542_0012_tarim-hayvancilik-dezenfeksiyonu-2

Tarım ve Hayvancılık Dezenfeksiyonu

Üretim aşamasından başlayarak hasattan sonra veya satışa sunulmak üzere paketlenen meyve ve sebzelerde 1960’lı yıllardan bu yana zararlı hastalıklarla mücadelede fungisitler veya kimyasallar kullanılarak kayıplar asgari düzeye indirilmeye çalışılmaktadır.

Birincil üretim ve hasat sonrası işlemler esnasında taze!meyve sebzelerle direkt veya indirekt temas eden personel ile tarımsal girdilerden gelen çapraz bulaşmayı engellemek için etkin önlemler alınmalıdır.

Sık periyotlarla ve bilinçsizce kullanılan birçok kimyasal, suda erimeyen ve doğada nötralize edilemeyen bileşiklerden oluşmaktadır, özellikle fungusitler doku içlerine kadar işlemekte ve bunu tüketen insanların hastalanmasına ve zarar görmesine neden olmaktadır.

Meyve ve sebze yüzeylerinde kalan kimyasal artıklar insan ve çevre sağlığını tehdit etmekte, yararlı organizmaların yok olmasına neden olarak doğal dengenin bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle ekonomik, sürüdürülebilir SAĞLIKLI hijyen koşullarının geliştirilmesi bu alandan da önemli bir teknolojik gelişimdir.

Bakteri, fitoplazma, fungus, virus, viroid gibi zararlı organizmaların oluşturduğu hastalıklar bitkilerde önemli kayıplara sebep olmaktadır.

Bu kayıpların önüne geçebilmek için zararlı organizmalarla mücadele esastır. Mücadelede kullanılabilecek birden fazla metot bulunmaktadır.

Taze meyve ve sebzeler mikrobiyal, kimyasal veya fiziksel potansiyel bulaşmayı en aza indirecek koşullar altında taşınmalı ve depolanmalıdır.

Hasat edilen ürünlerin taşınmasında taze meyve ve sebzelerin zararlı organizmalardan korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bu metotlar seçilirken doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim göz önünde bulundurularak entegre bir yaklaşım sergilenmelidir.

× Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ?