Vizyon Sterilizasyon > Sağlık Kurumları

Sağlık Kurumları Dezenfeksiyonu

Hastaneler, çalışanların, hastaların ve ziyaretçilerin enfeksiyon ile karşı karşıya kalabileceği risk potansiyeli en yüksek alanlardır.

Enfeksiyon kontrolüne yönelik yapılan kontaminasyonu önleyici prosedürler hali hazırda uygulansa da yetersiz kalınan durumlar söz konusu olabilmektedir.

Hijyenik bir genel ortam enfeksiyonları önlemede en büyük adımlardan birisidir.

Günlük dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedür ve protokollerinin başarısı doktorlarımız ve çalışan personelinde başarısını pozitif etkiliyecektir.

Patojenlerin üremesi, yayılması ve koloniler kurması engellenmiş olur.

Kontak temaslı anlık etkili dezenfektan ürünleri ile arzu edilen sonuçlar elde edilemez.

Sağlık alanında mikroorganizmalarla mücadele anlık değil sürekli olmalıdır.

Nasıl ki hastanelerde kullanılan alet, ekipman ve teknikler ihtiyaclar doğrultusunda gelişmekte ise; sağlıklı tedavi alanları oluşturmak için kullanılan ürünler ve uygulama teknikleride buna paralel gelişme göstermektedir

× Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ?